Činnost SDH

Účast v soutěži Dobráci roku

Soutěž pro všechny sbory dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji.

Každý pátek po 14. hodině představujeme ve vysílání jeden středočeský sbor dobrovolných hasičů, celkem odvysíláme 40 medailonků. Pro jednotlivé sbory hlasují prostřednictvím SMS zpráv jejich příznivci.

Tři sbory s největším počtem hlasů se v červnu 2015 utkají ve velkém finále v klasických hasičských disciplínách. Pro vítěze je připravena veselice pro celou obec plná hudby, grilovaného masa a piva za 100 tisíc korun!

Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří zaslali svému oblíbenému hasičskému sboru svůj hlas. Každý měsíc dostane jeden z hlasujících pivo na celý měsíc zdarma!
 

SDH Veltruby - článek z www.rozhlas.cz

článek z Kolínského deníku

Celý článek

Výzva OSH Kolín - Registr dárců kostní dřeně

 

Okresní sdružení hasišů Kolín navázalo spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorncýh buněk v pražském IKEMu. Hasiči našeho sboru se dnes zúčastnili informativní schůzky, která se konala v Ratenicích. Na schůzce bylo cca 15 zúčastněných. Do Ratenic přijeli zaměstnanic IKEMu, které nám odpovídali na otázky. Příkladem otázek bylo:

 

JAK PROBÍHÁ ODBĚR KRVETVORNÝCH BUNĚK?

Prokáže-li se shoda mezi dárcem a pacientem, transplantační centrum zažádá o odběr krvetvorných buněk a navrhne vhodné termíny odběru. Příprava dárce začíná přibližně 1 měsíc před samotným odběrem. Jedná se o podrobné vyšetření zdravotního stavu dárce: odběr krve pro laboratorní testy, RTG srdce a plic, (v případě odběru kostní dřeně také RTG pánve), EKG, interní vyšetření; případně další doplňující vyšetření.

Součástí procesu přípravy na odběr jsou také nezbytné administrativní úkony, jako je podpis informovaného souhlasu, pojištění, atd.

Rozhodnutí podstoupit odběr krvetvorných buněk má dárce právo kdykoliv změnit. V případě, že by se však rozhodl odstoupit od odběru v době, kdy se již pacient připravuje k transplantaci (chemoterapie, ozařování), může tím ohrozit jeho život. Proto prosíme dárce, aby zodpovědně zvážili své možnosti.

V současnosti se krvetvorné buňky získávají dvěma způsoby:

1. ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ:

Jedná se o operační zákrok zpravidla v celkové anestezii, který trvá asi 1 hodinu. Punkční jehlou se odsaje potřebné množství kostní dřeně (odebírá se maximálně 1500 ml, podle váhy pacienta a dárce). Příprava a samotný odběr vyžaduje 3 dny hospitalizace (příjem na oddělení, konzultace s anesteziologem, samotný odběr, propuštění den po odběru). Pro doplnění ztráty krve je dárci podána autologní jednotka krve, která byla odebrána v době přípravy k odběru kostní dřeně.

Mohou se objevit běžná rizika, která jsou spojena s anestezií a samotným operačním výkonem. Bezprostředně po narkóze může dárce trpět nepříjemnými pocity (mírná zmatenost, žaludeční nevolnost, ztížené polykání). Většina dárců pociťuje několik dní po odběru únavu a určitou bolest v oblasti, kde byly provedeny vpichy. Tyto bolesti jsou velmi podobné bolestem zad po námaze nebo po pádu – bolest postupně odezní. V místě vpichů se může vytvořit hematom, riziko případného zanesení infekce je vzhledem k používání jednorázových sterilních setů minimální. Odebrané množství kostní dřeně nepřesáhne 5-10 % celkového objemu – všechny ztráty způsobené odběrem si zdravý organismus v krátké době nahradí přirozenou regenerací. Další komplikace jsou vzácné.

2. ODBĚR KRVETVORNÝCH BUNĚK NA SEPARÁTORU:

Tento odběr se provádí ambulantně na aferetickém oddělení odběrového centra pomocí přístroje – separátoru. Samotnému odběru předchází stimulace tvorby krvetvorných buněk. Po 4 večery před odběrem dostává dárce formou podkožních injekcí stimulační přípravek, jehož účinkem se krvetvorné buňky vyplaví do krevního oběhu. Dárce je „napojen“ na separátor loketními žílami, ve velmi vzácných případech, kdy nemá dárce vyhovující žíly, je použit centrální žilní katétr. Celá procedura trvá přibližně 4 hodiny, dárce při odběru leží, může sledovat TV, spát nebo poslouchat hudbu. Během podávání stimulačního přípravku (NEUPOGEN) před samotným odběrem se mohou u dárce objevit příznaky, které se velmi podobají „chřipce“ – únava, nespavost, bolesti kloubů, zad a svalů. Tyto obtíže jsou krátkodobé a dají se ovlivnit podáváním léků na zmírnění bolesti. V průběhu odběru na separátoru se u některých dárců může vyskytnout přechodný pokles hladiny vápníku v krvi (hypokalcémie), což se projeví nepříjemným brněním v těle a pocitem slabosti – menší změna separačních podmínek tento stav upraví. Tomuto stavu se preventivě předchází podáním rozpustného vápníku těsně před samotným odběrem. Další komplikace jsou vzácné.

Zdravotní stav dárců po obou způsobech odběrů je dlouhodobě sledován, dárci jsou zváni na kontrolní vyšetření krve 1krát ročně po dobu 10ti let po odběru. V průběhu prvního roku po odběru, jsou zváni na pravidelné kontroly každého čtvrt roku.

Separace kmenových buněk z krve i odběr kostní dřeně jsou běžně používanými postupy, s nimiž mají čeští lékaři dlouholeté zkušenosti. Dosud nebyly u žádného z našich dárců zjištěny jakékoliv pozdější nebo dlouhodobé následky odběru.

Dárce má právo na konečné rozhodnutí, který ze dvou způsobů odběru podstoupí.


Zdroj: www. darujzivot.cz

Pro více Informací www. oshkolin.cz nebo www.darujzivot.cz 

 

za SDH Veltruby se zúčastnili:

Radim Liška

Radek Stehlík

Lukáš Melezinek

Veronika Karbanová

 

Celý článek

činnost za rok 2014

11.1. – Požární dozor Obecní ples – pořadatel OÚ

25.1. – Výroční schůze

7.2. – Požární dozor Maturitní ples SZŠ Nymburk

22.2. – Požární dozor Rybářský ples – MO Veltruby

15.3. – Úklid Chotule

16.3. - Zalévání stromků náves VBY

21.3. – Daruj krev s dobrovolnými hasiči

22.3- Úklid Chotule

12.4. – Sběr elektroodpadu a žel. šrotu

12.4. – Zábava (kapela Sonar)

17.4.- I. Výjezd – strom Hko I.

17.4.- II. Výjezd – planý popach Vby

20.4. – III. Výjezd – strom Hko I.

22.4. - Zalévání stromků náves VBY

30.4. – Pálení čarodějnic

30.4. - Zalévání stromků náves VBY

1.5. – Dohašení ohničtě po čarodějnicích

3.5. - Soutěž v požárním sportu Lžovice

17.5. – Soutěž v požárním sportu Krakovany

17.5. – TP Krakovany - Dovoz vody na soutěž

28.5. – IV. Výjezd – čerpání vody Vby, Hko I., Kolín

30.5. – Dětský den s hasiči v MŠ

4.6. - Zalévání stromků náves VBY

6.6. - Zalévání stromků náves VBY

9.6. – Kropení silnic

10.6. - Zalévání stromků náves VBY

12.6. – TP Kolín -  Dovoz vody na Kmochův Kolín

13.6. - Zalévání stromků náves VBY

14.6. – TP Sendražice – Dovoz vody při pořádání koňských závodů

21.6. - Soutěž v požárním sportu Ovčáry

22.6. – V. Výjezd – odchyt kachen z bazénu RD Hko I.

5.7. – Soutěž v požárním sportu Veltruby

5.7. – Pouťová zábava (kapela Eso)

19.7. – Soutěž v požárním sportu Tři Dvory

19.7. - Zalévání stromků náves VBY

23.7. – Kropení silnic

26.7. – Úklid na Chotuli – příprava na dálkovou dopravu vody

28.7. – Kropení silnic

29.7. - Zalévání stromků náves VBY

2.8. – Cvičení – dálková doprava vody Chotule

9.8. – Soutěž v požárním sportu Němčice

16.8. – Veltrubská desítka – pořádal OÚ

30.8. – Soutěž v požárním sportu Býchory

31.8. – VI. Výjezd – likvidace sršňů RD Vby

6.9. – Soutěž v požárním sportu Tři Dvory – vyhlášení ligy

20.9. – Požární dozor KD Vby (Argema)

26.9. – Daruj krev s dobrovolnými hasiči

26.9. - Svatováclavský noční pochod – pořádal OÚ

12.10. – Drakiáda Hko I. – pořádal OÚ

18.10. – Sběr elektroodpadu a žel. šrotu

18.10. – Požární dozor KD Vby (Apeiron)

15.11 – Požární dozor KD Vby ( Telegraf)

28.11. – Požární dozor KD Vby (kino Českého rozhlasu)

30.11. – Požární dozor – rozsvěcení vánočního stromu

 

 

 

Celý článek

Zásahy 2014

1)      17.4., čas 20:55, Událost: Požár stromu, Místo: Hradišťko I., Zahradní ulice Technika: Škoda 706 RTHP CAS 25, Družstvo: 1+5, Hasiči: Stehlík, Havlůj, Nikles, Melezinek, Liška R., Syrový J.

  Z OPIS Kolín ohlášen požár stromu v Zahradní ulici v Hradišťku I..Po příjezdu na místo byl už prováďen průzkum od HZS Ovčáry. Bylo zjištěno, že se jedná o zapálení starého stromu, který se nachází na hrázi mezi písáky. Z důvodu špatného přístupu techniky nás velitel zásahu požádal o hašení stromu pomocí plovoucího čerpadla. Po půl hodině byl zásah ukončen a jednotky se odebraly zpět na základny.

 

2)       17.4., čas 23:52, Událost: Planý poplach, Místo: Veltruby, Sadová ulice, Technika: Škoda 706 RTHP CAS 25, Družstvo: 1+5, Hasiči: Stehlík, Nikles, Havlůj, Melezinek, Liška R., Syrový J.
Ohlášen požár hromady větví určené na čarodějnice. Už při příjezdu nebylo po ohni ani památky. Jednotka provedla průzkum a jelikož nenašla nic co by nasvědčovalo požáru navrátila se zpět na základnu.

 

3)       20.4. , čas 09:52, Událost: Požár stromu, Místo: Hradišťko I., Zahradní ulice Technika: Škoda 706 RTHP CAS 25, Družstvo: 1+7, Hasiči: Stehlík, Melezinek, Liška R., Syrový J., Horáček, Foltýn P., Zápotocký, Skrbek
Toho dne se jednotka vrátila opět k požáru stromu ze 17.4., kdy už muselo dojít k jeho částečnému rozebrání motorovou pilou a sekyrami jelikož se ložisko ohně nacházelo v kmeni. Po rozebrání a důkladném prolití se jednotka vrátila v 11:43 na základnu.


sdh-veltruby.rajce.idnes.cz/Zasah_Hradistko_20.4.2014/

Celý článek

Sponzoři

- OU Veltruby

- Luděk Čtvrtečka

- Petr Malý

- Vladimír Nikles

Vítáme Vás na našem webu